Elektrikli Araç Kiralama

Yarının Teknolojisine Bugün Kolayca Ulaşın

info@turmobil.com
E-Posta
444 0 862
Telefon

Elektrikli Araç Başvuru Formu

KVKK Aydınlatma

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, müşterilerimize ve TURMOBİL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TURMOBİL olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için ve kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, TURMOBİL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, TURMOBİL bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; TURMOBİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda TURMOBİL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TURMOBİL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, TURMOBİL’den,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, sitemizde yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Müşteri Beyanı

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve temsil ettiği TurMobil® markası tarafından düzenlenen, promosyon ve indirimler, kampanyalar, kutlama, temenni, anket çalışması, hediye, çekiliş, tanıtım, bilgilendirme çalışması yapılması, sizinle olan bağlantılarının devamı için size özel önerilerden haberdar olabilmeniz için kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta (e-mail), mektup, telefon, telefaks, telaks ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim aracıyla benimle iletişime geçilmesine veya mevcut iznimin devam etmesini kabul etmekteyim / etmemekteyim.

AYRICA, ..… / ..… / …….. tarihinde bir örneğini teslim almış olduğum işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı incelediğimi ve sözleşme maddelerinin tamamı hakkında yükümlülük taahhüt ve haklarımı anladığımı, sözleşme maddeleri konusunda mutabık kaldığımı ve işbu sözleşmeyi bu bilinç ile imzaladığımı, sözleşmenin bir sureti ile kişisel verilen korunmasına dair aydınlatma ve beyanımı havi işbu ek belgenin bir suretini teslim aldığımı KABUL VE BEYAN EDERİM.

Adı Soyadı:
Cep Telefonu:
E-Posta:
İmza:

Dünya üzerinde birçok otomobil üreticisi firma, elektrikli araç üretimi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hal böyle olunca kiralık araç sektöründe de elektrikli araç kiralama konusunda talepler git gide artmış durumda. Elektrikli araçlar klasik benzin ve dizel desteği ile çalışan araçların yanı sıra enerjisini kendinden alır. Sahip olduğu elektrikli motor sistemi ile yol alan araçlar daha temiz bir doğa için sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir. Kiralayıcı tarafın da tercihini bu yönde kullanması gitgide çoğalmıştır.

Elektrikli Araç Kiralama Nedir?

Araç kiralama sektöründe yeni bir nefes olan kiralık elektrikli araba yakıt derdi olmadan, tertemiz çıkılan yollarda yüksek konfor sağlayan bir sistemdir. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknoloji ve sağladığı faydalardan her sektörde olduğu gibi rent a car sektöründe de faydalanıldığı görülür. Elektrikli araçlar da bunun en bariz göstergesidir. İlk kez elektrikli araba kullanımını deneyimleyecek müşteriler için sunulan test sürüşü sayesinde karar verme aşaması da kolaylaşmaktadır. 

Elektrikli Araç Kiralama Nasıl Olur? 

Klasik araçlarda olduğu gibi elektrikli araba kiralama hizmetinde de işleyiş aynı şekildedir. Ancak klasik araçlara nazaran özellikleri ve kullanım şekli bakımından pek çok farklılık mevcuttur. Bu nedenle elektrikli otomobil kiralama hizmeti almadan önce sizler için uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Firmamızı arayarak bu anlamda alacağınız destekle, sizlere uygun fiyatlara sağladığımız güvenilir hizmetten faydalanmanız mümkün. Detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. 

Elektrikli Araç Çeşitleri Nelerdir?

Elektrikli araçlar çeşitleri sahip oldukları bataryalara göre farklı şekilde sınıflandırılır. 4 farklı sınıfa ayrılan bu araç modelleri; hybrid, plug-in hybrid, bataryalı elektrikli araçlar ve yakıt hücresi araçları şeklindedir. 

Hybrid araba; yakıt ve elektrik enerjisinin bir arada kullanılabileceği modellerdir. Bu araçlarda dilediğiniz motor gücünü kullanabilirsiniz.

Plug-in hybrid araba; akaryakıt haznesinin yanında şarj girişinin de bulunduğu araçlardır. Bu tür araçlarda yakıt azaldığında, elektrik aksamı devreye girer ve yolda kalma ihtimaliniz yok denecek seviyededir.

Bataryalı elektrikli araçlar; elektrikli motora güç vermek için bataryanın kullanıldığı araçlardır. Bu araçlarda yakıt kullanımı olmadığından tam anlamıyla elektrikli araç kategorisinde yer alır.

Yakıt hücresi araçlar; elektrik motorunun hidrojen gazı ile güçlendiği araçlardır. Bu tür elektrikli araçlarda şarj dolumu ya da yakıt yüklenmesi yapılmaz. Motor kendi üretimini yapmak için hidrojen ve oksijenin dönüşümünü yapar. 

Elektrikli Araç Kiralama Avantajları

Kiralık araç sektöründe elektrikli araç avantajları oldukça fazladır. Elektrikli araçlarda tek vitesli şanzıman mevcuttur. Bu durum ise aracın ilk çalışma sistemine göre klasik araçlara nazaran daha kolay çalışmasını sağlar. Bununla birlikte hızlanma süresinin kısa olması da sağladığı avantajlardan bir tanesidir. Sağladığı konfor, yol tutuş özelliği de kullanıcılar tarafından tam puan almıştır. Sessiz motor gücüne sahiptir. Klasik araçlarda ses çıkaran parçalar elektrikli araçlarda bulunmadığı için, aracın iç hacmi de oldukça geniştir. Planlarınız arasında elektrikli araba kiralama hizmeti de varsa firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Uzman ekibimiz ve deneyimli müşteri temsilcilerimiz sizler için hazırdır. 

Elektrikli Araç Kiralama Fiyatları

Her araçta değişkenlik gösteren fiyatlar, elektrikli araç kiralama fiyatları alanında da değişkenlik gösterir. Seçtiğiniz araca göre belirlenen fiyatlar değişse de, değişmeyen tek şey sağladığı konfordur! Sizlerde çevre dostu olan elektrikli araçların keyfini yaşamak istiyorsanız firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli Araçlar Km’de Ne Kadar Yakar?

Elektrikli araçlar ortalama seviyede 100 km sürüş mesafesinde 18 Kwh elektrik harcar. Bu seviye de genel itibariyle bakıldığında oldukça düşük bir enerjidir.

Elektrikli Araçlarda Şarj Nasıl Olur?

Elektrikli araçlar, şarj için kurulmuş istasyonlar aracılığı ile şarj edilir. Türkiye’nin çoğu bölgesinde bu istasyonlarla karşılaşmak mümkündür.

Hayal Et, Kirala!
Siz yolculuktan keyif almaya bakın; gerisini TurMobil’e bırakın.
Loading...