Uzun Dönem Araç Kiralama

Uzun Dönem Kiralayın, Daha Kârlı Çıkın!

info@turmobil.com
E-Posta
444 0 862
Telefon

Uzun Dönem Araç Kiralama Ön Başvuru

KVKK Aydınlatma

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, müşterilerimize ve TURMOBİL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TURMOBİL olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için ve kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, TURMOBİL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, TURMOBİL bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; TURMOBİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda TURMOBİL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TURMOBİL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, TURMOBİL’den,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, sitemizde yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Müşteri Beyanı

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve temsil ettiği TurMobil® markası tarafından düzenlenen, promosyon ve indirimler, kampanyalar, kutlama, temenni, anket çalışması, hediye, çekiliş, tanıtım, bilgilendirme çalışması yapılması, sizinle olan bağlantılarının devamı için size özel önerilerden haberdar olabilmeniz için kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta (e-mail), mektup, telefon, telefaks, telaks ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim aracıyla benimle iletişime geçilmesine veya mevcut iznimin devam etmesini kabul etmekteyim / etmemekteyim.

AYRICA, ..… / ..… / …….. tarihinde bir örneğini teslim almış olduğum işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı incelediğimi ve sözleşme maddelerinin tamamı hakkında yükümlülük taahhüt ve haklarımı anladığımı, sözleşme maddeleri konusunda mutabık kaldığımı ve işbu sözleşmeyi bu bilinç ile imzaladığımı, sözleşmenin bir sureti ile kişisel verilen korunmasına dair aydınlatma ve beyanımı havi işbu ek belgenin bir suretini teslim aldığımı KABUL VE BEYAN EDERİM.

Adı Soyadı:
Cep Telefonu:
E-Posta:
İmza:

Araç kiralama hizmetlerinden en yaygın olanı uzun dönem araç kiralama hizmetidir. Aracı satın almanın yanı sıra daha karlı olan bu hizmet uzun vadelerde araç ihtiyacı duyan kullanıcılar için oldukça uygundur. Yoğunlukla kurumsal şirketler tarafından tercih edilirken, kişisel kullanım için de son derece uygundur. Sağlanan avantajlar, uygun fiyat ve konfor göz önünde bulundurulduğunda satın almalara nazaran çok daha uygun bir işlemdir. Satın alınan araçların yüksek maliyetlerde olması, kasko ve sigorta ödemelerinin şahıslara tabii olması, muayene dönemleri ve bu işlemlerin de kullanıcılar tarafından yapılması uzun dönem araç kiralamayı daha fazla tercih edilebilir hale getirmektedir. Yapılan seyahatleri, uzun yolculukları veya iş gereği kullanımlarınızı daha uygun fiyatla uzun dönem araç kiralama hizmetini almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Uzun Dönem Araç Kiralama Nedir?

Uzun dönem araç kiralama 12-48 ay arasında kiralama hizmetinin alındığı hizmettir. Satın almaların yanı sıra çok daha avantajlı olan bu hizmette tüm masraflar firmamıza aittir. Kurumsal firma olarak bir ya da daha fazla araç kiralama talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda ihtiyaç duyulan araçları satın almak yerine kiralamak sizler için çok daha avantajlı olacaktır. İhtiyaç dahilinde birden fazla model seçeneği ile hizmet veren firmamız kullanım amacınıza en uygun aracı sizler için tahsis edecektir. Tercihiniz kurumsal uzun dönem araç kirama ise firmamız bu hizmeti size kusursuz şekilde uygun fiyat ve avantajlarla size sunar.

Uzun Dönem Araç Kiralama Avantajları

Uzun dönem araç kiralamanın birden fazla avantajı mevcuttur. Bu avantajların en başında ise ekonomik anlamda sağladığı uygunluktur. Satın alınan araçlarda yapılması zorunlu tüm ödemeler şahıslara aittir. Aracın dönemsel vergileri, kasko ve sigorta ödemeleri, muayene dönemleri ve bu dönemlerde araca yansıyan tutarlar araç sahibi tarafından karşılanır. Buna karşın uzun süreli araç kiralama hizmeti aldığınızda tüm bu ödemelerden firmamız sorumludur. Araç muayenesi yapılmış, tüm ödemeleri karşılanmış şekilde sizlere teslim edilir. Kullanım süreniz boyunca yine bu masraflardan firmamız sorumludur. Bireysel uzun dönem araç kiralama hizmeti almışsanız ve bu süre boyunca denk gelen muayene dönemleri, vergi ödemeleri ve sigorta, kasko işlemleri tarafımızda karşılanır.

Uzun Dönem Araç Kiralama Fiyatları

Araç kiralarken önceliğiniz fiyatlar yerine size sunulan avantajlar olmalıdır. Aracın sağladığı konfor, firma ile olan iletişiminiz ve ihtiyaçlarınızın karşılanması son derece önemlidir. Firmamız uzun dönem araç kiralama fiyatları hususunda oldukça titiz çalışarak sizler için en uygun fiyat cetvelini hazırlar. Gerek sıfır araçların uzun dönem kiralanması gerekse 2.el uzun dönem araç kiralama hizmetlerinde en uygun fiyat aralığını sunarak ihtiyacınıza en uygun aracı size önerir. Gerekli tüm detaylar ve uzun dönem araç kiralama fiyatları 2022 hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzun Süreli Araç Kiralama Nedir?

Uzun süreli araç kiralama 12 ila 48 ay süreli araç kiralama hizmetidir.

Uzun Dönem Araç Kiralama Avantajlı Mı?

Uzun dönem araç kiralama ihtiyacınız doğrultusunda, satın alınan araçlara nazaran daha uygun fiyatlara tekabül ettiğinden oldukça avantajlı bir hizmettir.

Uzun Dönem Araç Kiralamak Mı Satın Almak Mı?

Satın alınan araçlarda yapılan tüm masraflar araç sahibine, kiralanan araçlarda ise şirkete aittir. Bu durumda aracı satın almak yerine uzun dönem kiralamak ekonomik açından çok daha karlı olacaktır.

Uzun Dönem Araç Kiralamada Kiralama Süresi Ne Kadar?

Uzun dönem araç kiralama süresi en az 12 aydır. Sözleşmeler eşliğinde yürütülen bu sistemde 24 ay, 36 ay, 48 ay araç kiralama vadeleri bulunmaktadır.

Hayal Et, Kirala!
Siz yolculuktan keyif almaya bakın; gerisini TurMobil’e bırakın.
Loading...